Delsen in Duitsland.

Delsen in Deutschland. Fur deutsche übersetzung schauen Sie ganz unten.

De oude boerderij op de Delsenerheide.

Das alte hof am Delsenerheide.


Hier vindt u een verslag van mijn bezoek aan Telgte, Westbevern, Rheine en Munster.

In 1728 huwde Jan Jansen Delsen te Loosdrecht met Neeltje Peereboom. Hij was afkomstig uit West bever volgens de vermelding in het trouwboek van Loosdrecht. Dus ik ging eerst naar Westbevern. Dat bestaat uit twee delen. Dorf en Vadrup. Ik heb alleen Westbevern-dorf bezocht. Ik ben in de katholieke kerk geweest en ook heb ik het kerkhof er tegenover bezocht. Ik vond geen grafstenen van naamgenoten. In een parkje liepen wat oudere mensen en ik heb ze gevraagd of de naam Delsen hen bekend was, maar helaas niet.

Toen ben ik naar Telgte gereden, wat niet zo ver van Westbevern af ligt. De archivaris van Telgte,          Klaus Schwinger, had mij jaren geleden gemeld dat er in 1697 een Joan Heinrich (Schulte) Delsen geboren was in Telgte. Ook in Telgte heb ik het kerkhof bezocht, maar ook daar zag ik nergens de naam Delsen, wel de naam Schulte en Schulze. Het raadhuis van Telgte was naast het kerkhof gelegen en was nog open, dus ik besloot even langs te gaan bij Herr Schwinger. Hij was weer zeer vriendelijk en behulpzaam.   Zoals meer mensen uit die streek sprak hij wel met een bepaald accent. Delsen sprak hij uit als Dielzen.

Hij vertelde dat Schulze een soort chef/ opzichter van een hof (boerderij) was. Eerst was het dus een functie, later werd het een familienaam. Ik las in een boek dat de boerderij van de familie Schulte Delsen in Raestrup bij de stad Telgte, in 1974 in handen was van de familie Hegemann. Ik ging dus vervolgens op zoek naar de boerderij in Raestrup. Na een tijdje rondrijden wilde ik het opgeven tot ik opeens Hegemann zag staan! Ik dacht bingo! Ik nam wat foto's tot de bewoner naar buiten kwam om te vragen wat ik aan het doen was. Ik legde hem het hele verhaal uit en hij wist van de familie Delsen, alleen het was niet deze boerderij zei hij, maar het was de boerderij van zijn broer op de Delsenerheide!

Dus ik reed vervolgens door naar de Delsenerheide. Via een bosje genaamd Delsen busch kwam ik bij de boerderij. Op een bord stond geschreven Hegemann gut Delsen. Mevrouw Hegemann was thuis en gaf mij een rondleiding over de boerderij. Even later kwam haar man ook thuis van een ommetje. Ik hoorde van hen dat de oude boerderij helaas afgebroken was. Wel was er nog een jaartal te zien dat begon met 17. Ze vertelden mij ook nog over een oude varkensstal waar iemand zich ooit verhangen had.                    Na de oorlog heeft de vader van meneer Hegemann de pacht overgenomen van de familie Richter genannt Delsen. Voorheen was baron Heereman van Zuydtwijck de eigenaar, nu is de boerderij van een industrieel.
 
Op de tweede dag in Duitsland ging ik eerst naar het archief in Munster. Ik vond geen Jan Delsen in Westbevern maar wel in Telgte. Ik had wel wat hulp nodig bij het ontcijferen van het oude duitse handschrift. Als vader was vermeld Henrich Schulte Delsen en als moeder Catharina Freeszman.            Ook wel met ß geschreven. Veel verder kwam ik niet want het archief was maar een paar uur open.
Daarna reed ik door naar de stad Rheine, dat ligt ten oosten van Oldenzaal, vlakbij de Nederlandse grens. Bij het voetbalstadion van FC Rheine vond ik daar na flink wat zoeken en hulp van een paar aardige duitsers het gasthaus Delsen en ik heb daar een Delsenteller genuttigd. Naast het stadion lag ook een bushalte genaamd am Delsen.

Het gebied waar Jan Delsen vandaan kwam was een soort van poldergebied met allemaal grote boerderijen en landerijen. Een beetje saaie buurt eigenlijk. En aangezien Jan Delsen waarschijnlijk een oudere broer had die alles erfde, was zijn enige keus zijn broer gehoorzamen op de boerderij of zijn geluk elders zoeken en dat heeft hij dus maar gedaan. Gelukkig voor ons!
 

Besuch an Telgte, Westbevern, Rheine und Münster.


Im Jahr 1728 heirate Jan Delsen in Loosdrecht mit Neeltje Peereboom. Er kam von Westbevern nach dem eintritt in das hochzeitbuch von Loosdrecht. Also bin ich erst mal nach Westbevern gefahren. Es besteht aus zwei Teilen. Dorf und Vadrup. Ich habe nur Westbevern-Dorf besucht. Ich habe dort die katholischen Kirche und das Friedhof besucht. Ich fand keine grabsteine von namensvettern. In einem Park waren einige ältere Menschen, und ich habe gefragt, ob den namen Delsen sie bekannt war, aber leider war den namen Delsen sie nicht bekannt.

Dann fuhr ich zu Telgte, das ist nicht weit entfernt von Westbevern. Der Archivar von Telgte, Klaus Schwinger, hatte mir vor Jahren berichtet, das im Jahre 1697 ein Heinrich Joan (Schulte) in Telgte geboren wurde. Auch in Telgte besuchte ich den Friedhof, aber ich sah keinen namen Delsen aber doch habe ich Schulte und Schulze dort mehrmals gesehen. Das rathaus von Telgte war neben dem Friedhof und noch offen, also beschloss ich Herr Schwinger zu besuchen. Er war wieder sehr freundlich und hilfsbereit.
Wie mehr menschen aus dieser Region hatte er mit einem gewissen akzent gesprochen.                                Delsen sprach er wie Dielzen aus.

Er sagte Schulze war eine art chef/aufseher von einem hof. Zunächst war es eine Funktion, es später wurde es zu einem familiennamen. Ich las in einem buch, das dem hof der Familie Schulte Delsen in Raestrup in Telgte im Jahr 1974 der Familie Hegemann angehörte. Also ging ich auf der suche nach dem Hof Raestrup. Nach einer weile wollte ich aufgeben, aber dann sah ich plötzlich Hegemann geschrieben! Ich dachte bingo! Ich habe ein paar bilder genommen und dann kamen den Bewohnern heraus, um zu fragen, was ich tat. Ich erklärte ihn die ganze geschichte und Herr hegemann kannte die geschichte der familie Delsen, aber er sagte es war dem hof seines bruders am Delsenerheide!

Also bin ich dann nach Delsenerheide gefahren. Durch ein wäldchen namens Delsen busch kam ich auf dem hof. Auf ein zeichen war Hegemann gut Delsen geschrieben. Frau Hegemann war zu hause und gab mir einen rundgang durch den hof. Ein bischen später kam ihr mann nach hause von einem spaziergang. Ich hörte von ihnen, das der alte hof leider abgerissen wurde. Allerdings gab es noch ein datum zu sehen, das begann mit 17. Er erzählte mich  von einem alten schweinemästerei, wo jemals jemand sich gehängt hatte. Nach dem Krieg, hat der vater von Herrn Hegemann die verpachtung der familie Richter genannt Delsen übergenommen. Zuvor war Baron Heereman von Zuydtwijck den eigentümer, jetzt gehört das hof einem industriellen.

Am zweiten tag in Deutschland habe ich zum ersten mal dem Archiv in Münster besucht. Ich fand keine Delsen in Westbevern aber in Telgte. Ich hatte etwas mühe bei dem entzifferung der alten deutschen schrift. Aber dann hat jemand mich geholfen. Es war geschrieben das der vater Henrich Schulte Delsen war und die mutter war Catharina Freeszman. Manchmal mit ß geschrieben. Ich hatte nicht viel zeit mehr zu finden, weil das archiv nur ein paar stunden offen war.

Dann fuhr ich in die Stadt Rheine, die östlich von Oldenzaal liegt nah an dem Niederländischen grenze.
Bei dem Fußball-Stadion des FC Rheine fand ich mit hilfe von ein paar nette Deutschen das gasthaus Delsen und ich habe dort einen Delsenteller genossen. Neben dem stadion fand ich auch einem busstelle namens Delsen.

Das gebiet wo Jan Delsen gewohnt hatte war ein poldergebiet mit vielen großen hofen und ländereien. Ein bisschen langweiliges gebiet muss ich ehrlich sagen. Und weil Jan Delsen wahrscheinlich einen älteren bruder hatte, der alles geerbt hat, war seine einzige wahl, um seinem bruder auf dem hof zu gehorchen oder sein glück anderswo zu suchen, und das letzte hat er getan. Zum glück für uns!

Das war es. Ich entschuldige mich für grammatische fehler.


to the top nach oben